Kushtet e Përdorimit

KUSHTET E PËRDORIMIT

PRANONI KUSHTET E

blackjack77albania.com (Site) është në dispozicion për të gjithë përdoruesit e tij. Informata, dokumente, referencat dhe software (Materiale) dhe shërbimet e ofruara këtu janë subjekt i kushteve e mëposhtme të përdorimit. Në rast se përdoruesi është nën 21, ai duhet të lexoni këtë letër në prani të një prindi ose kujdestari ligjor. Nëse përdoruesi ose prindi / kujdestari ligjor e anëtarit nuk janë dakord me termat dhe kushtet e mëposhtme, ju duhet të ndaluar përdorimin e Faqes nga tani e tutje. Duke përdorur vend ose ndonjë nga materialet ose shërbimet, ju automatikisht dakord me Kushtet e Përdorimit. blackjack77albania.com rezervon të drejtën për të ndryshuar dhe për të ndryshuar dhe Kushtet e Perdorimit në diskrecionin e saj e vetme. Nëse ju vazhdoni duke përdorur Site pas çdo ndryshim të kushteve të përdorimit do të konsiderohet të shtetit pranoni të gjitha ndryshimet e. Për më tepër, çdo përdorim i Materialeve, të zbatueshme për disa rregulla të caktuara, është subjekt i kushteve shtesë dhe kushte me ato të përshkruara këtu, në Kushtet e Përdorimit. Të gjitha termat dhe kushtet shtesë dhe shtesë do të përfshihen me referencë në Kushtet e mëposhtme të përdorimit. Shkelja e ndonjë prej këtyre kushteve të përdorimit do të çojë në përfundimin automatik të autorizimit dhe qasje në faqen e internetit, dhe përdoruesi duhet të shkatërrojë çdo material shkarkuar ose të shtypura nga vendi.

PRONË INTELEKTUALE

Të Marks (të cilat përfshijnë logot, markat tregtare dhe markat e shërbimeve) gjenden në faqen e internetit janë vetitë e blackjack77albania.com ose palëve të treta. Çdo përdorim i markave në pronësi nga vendi i palës tjetër të tretë është i ndaluar. Materialet dhe Shërbimet e blackjack77albania.com janë të mbrojtura me të drejtën e autorit dhe ligjet tjera mbi pronën intelektuale, prandaj çdo përdorim i paautorizuar prej tyre konsiderohet si shkelje e ligjeve të tilla. blackjack77albania.com përdoruesit nuk mbajnë ndonjë shprehur ose të të drejtave të nënkuptuar në asnjë patentet, markave tregtare ose tregtisë informacion të fshehtë në lidhje me materialet ose / dhe Shërbimet. Çdo përdorim (p.sh. ri-shkrim, kopjimi dhe përkthimin) e informacionit gjenden në vend (p.sh. dokumentet dhe fotot) pa lejen me shkrim të faqes është e ndaluar. Çdo i mobilimin e hereunder informacionit bën asnjë grant apo garantuar ndonjë licencë nën ndonjë të drejtat e autorit ose patenta.

Dërgimi ndonjë material, informacion, teknika, ide ose koncepte (feedbacks) në vend, përdoruesi pajtohet dhe pranon se:

feedbacks nuk përmbajnë asnjë të pronarit dhe informacion konfidencial;

blackjack77albania.com nuk qëllimi apo të ndërmarrë ndonjë detyrim të çdo lloji të shprehur apo të nënkuptuar konfidencialitetit në lidhje me feedbacks;

blackjack77albania.com është dhe ka të drejtë të përdorë apo të zbulojë ndonjë reagim për çdo qëllim në një gjithë botën vetëm gjykimit;

feedbacks të bëhet pronë e blackjack77albania.com, pa detyrim të çfarëdo lloji për përdoruesit;

blackjack77albania.com nuk jep kompensim apo kompensimin e çdo lloji.

GARANCI DHE MOHIMET

Site ofron të gjitha materiale dhe shërbime "AS IS". blackjack77albania.com poshtë të gjitha SHPREHUR OSE GARANCITË E NËNKUPTUARA DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR GARANCITË E NËNKUPTUARA TË SHITJES DHE PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, të plotë MASËN E LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI. blackjack77albania.com NOT dhe nuk garanton MUND se ose VENDIN; Ose çdo lloj materiali, materialeve, informacionit, produkteve (duke përfshirë software) dhe / ose shërbimeve në dispozicion për ju në ose përmes faqes; Serverat; OR përmes e-mail të marra nga blackjack77albania.com janë të lirë nga viruset dhe / OSE TJERA harmfull Komponentet blackjack77albania.com mban asnjë përgjegjësi për asnjë dëmtim që mund të vijnë nga përdorimi i faqes ose e çdo përmbajtje, informacion, materialet, produktet (duke përfshirë PROGRAM) dhe / ose shërbimeve në dispozicion për ju në ose përmes faqes, duke përfshirë, por pa u kufizuar në AKSIDENTALE, NDËSHKIMORE, direkt, indirekt, DHE KONSEKUENTE, duke përfshirë por jo kufizuar në dëmet që rezultojnë mund të në humbjen e DHËNAVE OSE fitime, EDHE NËSE paralajmëroi për mundësinë e dëmeve të tilla. PËRDORUESIT SHPREHIMISHT KUPTONI DHE pranoni që përdorimi i kësaj faqeje është në rrezik e tyre të vetëm.

Çdo gabime përfshirë teknike apo tjetër, gabimet tipografike ose pasaktësi janë të mundshme. blackjack77albania.com rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në shërbimet dhe materialeve në faqen e internetit në çdo kohë pa ndonjë njoftim.

Materialet dhe / ose shërbimeve në Site mund të jetë e vjetëruar, dhe blackjack77albania.com bën asnjë angazhim whatsoever për të rinovuar materiale apo shërbime të tilla.

Të gjitha lidhjet me faqet e palës së tretë nuk janë në kontrollin ose përgjegjësisë së blackjack77albania.com.

blackjack77albania.com nuk merr përsipër përfaqësime whatsoever në ndonjë website të tjera të cilat ju mund të zgjidhni që të kenë qasje dhe të lidhet me këtë Site. Lidhjet në këtë faqe janë dhënë vetëm si një lehtësi, dhe blackjack77albania.com nuk mban ose vërtetojë ose të pranojë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve.

zhdëmtim

Pranoni të siguroj përdoruesit dhe të mbajë blackjack77albania.com e tërë kjo është pronarë, filialet, affiliates, bashkë-branders, agjentë, ose partnerë të tjerë, si dhe punonjësit e padëmshme nga çdo detyrim, humbje, pretendim apo kërkesë, duke përfshirë tarifat e avokatëve të arsyeshme ", i bërë nga çdo e treta partia për shkak të ose që dalin nga përdoruesit përmbajtjes paraqesë, pas ose transmetojë përmes faqes (duke përfshirë por jo kufizuar në ndonjë përdorues Content), përdorimi i tyre i Faqes, lidhja e tyre në Site, shkelja e tyre e kushteve të Përdorimit, ose shkelja e tyre të ndonjë personi tjetër apo të drejtat ligjore të njësisë ekonomike.

popup

Të marrë një bonus mbresëlënës nga kazino të sigurt online

Merrni bonusin tim
Jo faleminderit