Na kontaktoni

telefon 355 69 663 9667 Adresë Rruga Blerimi 18, Durrës, Albania
Unë pajtohem që të zgjedhin në komunikimet e rrjetit.